Peamisteks tarvikuteks katuste ohutuks muutmiseks on:

  • lumetõkked
  • katuste- ja seinaredelid
  • katusesillad